ဤဝဘ်ဆိုက်အား အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် မသုံးသင့်ပါ

သင် ယူကေတွင်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်း (0800 915 1571) တွင် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင် ယူကေပြင်ပတွင်ရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ +800 7233 2255 (နိုင်ငံတကာ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်) သို့မဟုတ် +44 191 516 7749 (ဤနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံမည်) ကို အသုံးပြုပါ။


သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို မွ်ေဝၿပီးေနာက္- သင္ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔က မွ်ေဝႏိုင္သည္ဟု သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းရွိ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိမ်ားထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ * ဟု အမွတ္အသားျပထားသည့္ အကြက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳမွတ္သားပါ။ သင္၏ အစီရင္ခံစာကို ျဖည့္စြက္၍ ေပးပို႔လိုက္ၿပီးေနာက္ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာက ကိုယ္ပိုင္ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္တစ္ခုကို သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို အစိမ္းေရာင္ဘားျဖင့္ ျပသပါမည္။ သင္၏ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို ခ်ေရးထားၿပီး လံုျခံဳေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ႐ုံးဖြင့္ရက္ႏွစ္ရက္ေနာက္ပိုင္း ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ထပ္မံလာေရာက္ၿပီး ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္ သင္၏ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို အသံုးျပဳပါ။ ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သင့္အစီရင္ခံစာကို စစ္ေဆးပါ။

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments