HINDI DAPAT GAMITIN ANG WEBSITE NA ITO PARA SA MGA ISYUNG PANG-EMERGENCY

Kung nasa UK ka, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa telepono sa 0800 915 1571. Kung nasa labas ka ng UK, pakigamit ang +800 7233 2255 (ang aming Internasyonal na Libreng Numero ng Telepono) o +44 191 516 7749 (sinisingil ang mga tawag sa numerong ito gamit ang internasyonal na rate).

PAGKATAPOS MONG IBAHAGI ANG IYONG ALALAHANIN - ang impormasyong ibibigay mo at sasang-ayunan mong maaari naming ibahagi ay ipapadala sa senior management sa organisasyong magpapasya sa pinakaangkop na proseso ng pagkilos. Pakitandaang kailangang sagutan ang mga patlang na may *. Kapag nakumpleto at naisumite mo na ang iyong ulat, magtatalaga sa iyo ang webpage ng natatanging username at password na ipapakita sa berdeng bar. Pakitiyak na isusulat mo ang iyong username at password at itatago mo ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Pagkalipas ng dalawang araw ng trabaho, mangyaring maghandang bisitahing muli ang website, gamitin ang iyong username at password upang makapag-log in, pagkatapos ay suriin ang iyong ulat para sa feedback o higit pang tanong.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments