ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԸ ՉՊԵՏՔ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ

Եթե գտնվում եք Մեծ Բրիտանիայում, կարող եք զանգահարել մեզ 0800 915 1571 հեռախոսահամարով: Եթե Մեծ Բրիտանիայից դուրս եք գտնվում, ապա խնդրում ենք օգտագործել +800 7233 2255 (մեր միջազգային անվճար հեռախոսահամարը) կամ +44 191 516 7749 (այս հեռախոսահամարներին կատարվող զանգերըի դիմաց վճարները գանձվում են միջազգային սակագներով):

ՁԵՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ՝ Ձեր տրամադրած տեղեկությունները, որոնք համաձայնել եք, որ մենք կարող ենք բացահայտել, կուղարկվեն կազմակերպության ավագ ղեկավարությանը, որը կորոշի գործողությունների ամենահարմար ընթացքը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ *-ով նշված դաշտերը պարտադիր են: Ձեր հաղորդագրությունը լրացնելուց և ներկայացնելուց հետո, կայքէջը Ձեզ կտրամադրի եզակի օգտատիրոջ անուն և գաղտնաբառ, որը կցուցադրվի կանաչ գոտում: Խնդրում ենք համոզվեք, որ Ձեր օգտատիրոջ անունը և գաղտնաբառը գրի եք առել և պահել եք անվտանգ վայրում: Երկու աշխատանքային օր հետո, խնդրում ենք պատրաստ լինել նորից այցելել այս կայքը, մուտք գործելու համար օգտագործեք Ձեր օգտատիրոջ անունը և գաղտնաբառը, ապա ստուգեք Ձեր հաղորդագրությունը հետադարձ կապի կամ հետագա հարցերի համար:

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments