ЭНЭХҮҮ ВЭБ ХУУДСЫГ ЯАРАЛТАЙ АСУУДАЛД АШИГЛАХ ЁСГҮЙ

Та Их Британид амьдардаг бол бидэнтэй 0800 915 1571 утсаар холбогдоно уу. Хэрэв өөр улсад оршин суудаг бол +800 7233 2255 (Манай Олон Улсын Төлбөргүй Дугаар) эсвэл +44 191 516 7749 (энэ дугаар луу залгахад төлбөр олон улсын ярианы тарифаар тооцогдоно) рүү залган холбогдох боломжтой.

АНХААРАЛ ТАВЬЖ БУЙ АСУУДЛАА ХУВААЛЦСАНЫ ДАРАА – бидэнтэй хуваалцаж болно гэж таны зөвшөөрч, өгсөн мэдээлэл байгууллагын ахлах удирдлага руу илгээгдэх ба тэрээр хамгийн зохистой арга хэмжээг авах шийдвэрийг гаргах болно. * тэмдэгтэй талбаруудыг заавал бөглөх хэрэгтэйг анхаарна уу. Мэдээллээ гүйцээж, илгээсний дараа вэб хуудаснаас танд өвөрмөц хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг оноож өгөх ба ногоон өнгийн дөрвөлжинд харагдана. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ заавал тэмдэглэн авч, найдвартай газар хадгална уу. Ажлын хоёр өдрийн дараа энэ вэб сайтад дахин зочилж, хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ ашиглан нэвтэрч, санал хүсэлт юм уу нэмэлт асуулт тавихын тулд мэдээллээ шалгана уу.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments