DENNE NETTSIDEN BØR IKKE BRUKES VED NØDSTILFELLER

Befinner du deg i Storbritannia, kan du ringe oss på 0800 915 1571. Dersom du ringer utenfra Storbritannia kan du ringe +800 7233 2255 (det internasjonale telefonnummeret vårt) eller +44 191 516 7749 (anrop til dette nummeret belastes med internasjonal pris).

ETTER DU HAR DELT BEKYMRINGEN DIN – informasjonen du gir oss og samtykker til at vi kan dele vil bli sendt til ledelsen av organisasjonen, som deretter vil bestemme hvordan man skal gå frem. Felt som er merket med * er obligatoriske. Etter du har fylt ut og sendt inn rapporten din, vil nettsiden gi deg et unikt brukernavn og passord, som du vil se i et grønt felt. Pass på at du skriver ned brukernavnet og passordet ditt, og at du oppbevarer dem på et trygt sted. Besøk nettsiden igjen etter to virkedager, logg inn med brukernavnet og passordet ditt, og sjekk rapporten din for tilbakemelding eller ytterligere spørsmål.

Dine opplysninger
Organisasjoninformasjon
Informasjon om bekymringen din
Kontakt oss per telefon
Samtykke
Vedlegg