DANDEMUTANDE RINO HARIFANIRI KUSHANDISWA KANA PANE ZVECHIMBICHIMBI KANA ZVINE NGOZI ZVIRIPO

Kana uri munyika yeUK unogona kutibata nerunhare pa0800 915 1571. Kana uri kunze kweUK tapota shandisa +800 7233 2255 (Nhamba yedu Isingabhadharwi Pakufona) kana +44 191 516 7749 (Kufonera nhamba iyi kunobhadhariswa mari inobhadhariswa vari kufonera nyika dzepasi rese).

MUSHURE MEKUMHANGARA MHOSHO YAKO - zvaunotiudza pamwe nekutibvumidza kuti tipfuudze mberi zvichaendeswa kuvakuru vari mumanejimendi mukambani avo vanozoona zvekuita nayo. Tapota zvakaiswa kanyeredzi * hazvifaniri kusiiwa. Mushure mekunge waisa ripoti yako, peji yepadandemutande inokupa zita nepasiwedhi zvako wega zvinozotaridzwa neruvara rwegirini. Tapota nyatsova nechokwadi kuti wanyora pasi zita nepasiwedhi uye kuti wazvichengetedza pakanaka. Mushure memazuva maviri anoshandwa muvhiki gadzirira kudzoka papeji iri redandemutande zvakare, shandisa zita nepasiwedhi zvako kuti upinde, ungatarisa zvako ripoti yako pamwe nemhinduro yawakapiwa kana kuti mibvunzo ingange iripo.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments