WEBSAYT KAN LOOMA ISTICMAALI KARO XAALADA DEGDEGA AH

Hadii ad joogto UK waxad nagala soo xiriiri kartaa telefonka 0800 915 1571. Hadii aad ka baxsantay UK fadlan isticmaal +800 7233 2255 (labmarkayaga caalamiga ah ee bilaa lacagta ah) ama +44 191 516 7749 ( wicida lambarkan waxa lagu jaajgareyn qimaha calamiga ah).

KADIB MARKAD WADAAGTAY WALACAAGA - maclumadkaad bixiso oo aad ogolaato inan cid kale la sii wadaagi karo waxa loo diri doona maamulka sare ee ururka kaas oo go'aamin doona talaabada ugu haboon ee la qadi karo. Fadlan ogsoonow Sadarada ku calaamadsan * waa ku qasab ah in la buxiyo. Markad dhamaystirto aadna gudbiso warbixintaada websaytku wuxu ku siin donaa yuusernaym iyo basweer kuu khaas ah, ku waas oo ka muqan doona meesha cagaaran. Fadlan hubso in aad qorto magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah oo ku hay meel amaan ah. Kadib laba malmood oo ah malmaha shaqada fadlan u diyaar garaw in aad markale soo boqato websaytkan, isticmaal yuusernaymkaagi iyo basweerkaga si aad u gasho, ka dibna hubi warbixintaada jawaab celinta ama su'aalo dheeraad ah.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments