KJO FAQE UEB NUK DUHET PËRDORUR PËR ÇËSHTJE EMERGJENTE

Nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar mund të na kontaktoni me telefon në 0800 915 1571. Nëse jeni jashtë Mbretërisë së Bashkuar përdorni +800 7233 2255 (numri ynë ndërkombëtar falas) ose +44 191 516 7749 (thirrjet në këtë numër kanë një tarifë ndërkombëtare).

PASI E KENI NDARË SHQETËSIMIN TUAJ - informacioni që na jepni, të cilin pajtoheni ta ndajmë, do u dërgohet drejtuesve të lartë në organizatë, të cilët do të vendosin për vijimësinë e duhur të veprimit.  Mbani parasysh që fushat e shënuara me * janë të detyrueshme. Pasi të përfundoni dhe paraqitni raportin tuaj faqja ueb do t'ju caktojë një emër unik përdoruesi dhe fjalëkalim, i cili do të shfaqet në një shirit jeshil. Mos harroni të shkruani emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe t'i ruani ato në një vend të sigurt. Pas dy ditësh pune bëhuni gati ta vizitoni sërish këtë faqe ueb, përdorni emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin për të hyrë, pastaj kontrolloni raportin për përshtypje ose pyetje të mëtejshme.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments