DENNA WEBBSIDA SKALL INTE ANVÄNDAS FÖR NÖDSITUATIONER

Om du är i Storbritannien kan du kontakta oss per telefon på 0800 915 1571. Om du är utanför Storbritannien, använd +800 7233 2255 (vårt internationella kostnadsfria telefonnummer) eller +44 191 516 7749 (samtal till detta nummer debiteras enligt internationella avgifter).

EFTER ATT DU HAR MEDDELAT DITT BEKYMMER – De uppgifter du lämnar och samtycker till att vi lämnar ut kommer att skickas till ledande befattningshavare i organisationen som beslutar om lämpliga åtgärder. Observera att fält markerade * är obligatoriska. När du har slutfört och skickat in din rapport kommer webbsidan att tilldela dig ett unikt användarnamn och lösenord, vilka visas i ett grönt fält. Var noga med att skriva ner ditt användarnamn och lösenord och förvara dem på ett säkert ställe. Var redo att återigen besöka denna webbplats efter två dagar, använd ditt användarnamn och lösenord för att logga in och kontrollera din rapport för feedback eller ytterligare frågor.

Dina uppgifter
Organisationsuppgifter
Information om ditt bekymmer
Kontaktar oss via telefon
Samtycke
Bilagor