กรุณาอย่าติดต่อผ่านเว็บไซต์เมื่อมีเรื่องด่วน

ถ้าคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถโทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่ 0800 915 1571 ถ้าคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร กรุณาใช้หมายเลข +800 7233 2255 (หมายเลขโทรศัพท์บริการฟรีระหว่างประเทศ) หรือ +44 191 516 7749 (โทรศัพท์หมายเลขนี้คิดค่าธรรมเนียมอัตราค่าโทรระหว่างประเทศ)

หลังจากแจ้งข้อกังวลแล้ว ข้อมูลที่คุณมอบให้เราและยินยอมให้เราเปิดเผยจะถูกส่งไปยังผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป ช่องที่กำกับด้วยเครื่องหมาย * คือช่องข้อมูลบังคับ หลังจากคุณกรอกข้อมูลและส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้คุณ ซึ่งจะแสดงอยู่ในแถบสีเขียว กรุณาจดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หลังจากนั้นสองวันทำการ กรุณาเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถตรวจสอบรายงานเพื่อดูข้อเสนอแนะหรือถามคำถามเพิ่มเติมได้

รายละเอียดของคุณ
รายละเอียดองค์กร
รายละเอียดของข้อกังวล
ติดต่อเราทางโทรศัพท์
คำยินยอม
เอกสารแนบ