TRANG WEB NÀY KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC VẤN ĐỀ KHẨN CẤP

Nếu bạn ở Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0800 915 1571. Nếu bạn ở bên ngoài Vương quốc Anh, vui lòng sử dụng +800 7233 2255 (Số điện thoại Quốc tế Miễn phí của chúng tôi) hoặc +44 191 516 7749 (các cuộc gọi đến số này được tính cước quốc tế).

SAU KHI BẠN CHIA SẺ Ý TƯỞNG CỦA MÌNH- thông tin bạn cung cấp và đồng ý việc chúng tôi có thể chia sẻ sẽ được gửi đến quản lý cấp cao trong tổ chức để quyết định đường lối hành động phù hợp nhất. Xin lưu ý các trường được đánh dấu * là bắt buộc. Sau khi bạn hoàn thành và gửi báo cáo, trang web sẽ gán cho bạn một tên người dùng và mật khẩu duy nhất mà sẽ được hiển thị trong thanh màu xanh lá cây. ghi lại tên người dùng và mật khẩu của bạn và để chúng ở nơi an toàn. Sau hai ngày làm việc, hãy sẵn sàng truy cập lại trang web này, sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập, sau đó kiểm tra báo cáo của bạn để biết phản hồi hoặc câu hỏi khác.

Chi tiết của Bạn
Chi tiết về Tổ chức
Chi tiết về Mối quan ngại của Bạn
Liên hệ với chúng tôi qua Điện thoại
Đồng ý
Tài liệu đính kèm